top of page

LAVENDEL

Reduserer bekymring betraktelig

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på Lavendel. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.     

 
 
lavendel-phenomenal-niko-m114470_h_0.jpg

Forskningen på Lavendel

Lavendel er mest kjent for sin evne til å redusere kronisk bekymring og indre uro, med gode placebo kontrollerte studier som støtter påstanden.

Det har også blitt observert en forbedring i helserelaterte og kroppslige symptomer hos individer som sliter med mye indre uro.

I studier som har sammenliknet effekten med andre midler som kan redusere bekymring, presterer også lavendel ofte tilsvarende godt eller bedre. 

Lavendel har ytterligere demonstrert god effekt mot nedstemthet, irritasjon og generelt dårlig humør. Effekten virker å være spesielt god dersom individet samtidig opplever mye bekymring.

Bruk av lavendel har utvist evne til å forbedre søvnkvalitet spesifikt via en beroligende effekt, ikke ved å være direkte søvndøsende.

Det er derfor heller ikke overraskende at bedre uthvilthet har blitt rapportert i noen studier.

Til tross for mange av likhetene mellom andre midler som brukes mot sterk bekymring og lavendel, skiller lavendel seg betraktelig ut ved å ikke gi de samme bivirkningene, og ved å ikke være berusende eller vanedannende

 

Lavendel har blitt bruk gjennom historien i det gamle Egypt, av oldtidens romere og grekerne, og i Frankrike rundt middelalderen.

Pouring Massage Oil

Bruksområdene var stort sett knyttet til legende, beroligende, søvn og smertelindrende egenskaper, samt som god duft i ulike parfymer og vaskemidler. 

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page