top of page

ASHWAGANDHA

Reduserer følelsen av stress og gir en behagelig indre ro

Denne siden presenterer et oversiktlig sammendrag av den store mengden forskning som støtter bruken av Ashwaganda. 

Alle påstandene støttes av en lang liste med vitenskapelige referanser, som også er utrolig enkel å navigere. 

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som vår egen fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.  

7-Incredible-Ashwagandha-Benefits-for-Men.webp

Forskningen på Ashwagandha

I flere veldesignede studier på mennesker svarer deltakere at deres subjektive opplevelse av stress går betraktelig ned ved inntak av Ashwagandha. Andre studier bekrefter den stressreduserende effekten via målinger av stresshormonet kortisol. 

Forskningen indikerer videre at tilskuddet fungerer mest effektivt dersom det brukes over tid, og at det fungerer bedre desto mer stress individet befinner seg under.

​​

Andre studier indikerer at psykologisk velvære, humør og livskvalitet går signifikant opp, og at markører på motivasjon, søvn og sosial funksjon forbedres.

​​

Økt Motstandsdyktighet, utholdenhet og restitusjon har også en del vitenskapelig støtte. Dette er faktorer som, på en betydelig måte, kan bidra til å forebygge utmattelse og stressrelaterte plager.

​​

Kanskje mest oppsiktsvekkende er forskningen på psykisk helse, der et betydelig antall studier har funnet støtte for at både langvarig bekymring og nedstemthet kan reduseres ved inntak av urten.  

 

​Bedre prestasjon på oppgaver som tester mental og kognitiv funksjon har også blitt observert i flere studier, som blant annet inkluderer: konsentrasjonsevne, informasjonsprosessering, hukommelse, reaksjonstid og eksekutiv funksjon.

Ashwagandha kan også kombineres med Safran for å redusere nedstemthet og indre uro som forårsakes av høyt stress. Les mer om forskningen på Safran her

Ashwagandha kalles også for indisk vinterkirsebær eller indisk ginseng. Urten har blitt brukt i Ayurveda, tradisjonell indisk medisin, i over 3000 år. Her ansees den som den aller mest essensielle innenfor kategorien "Rasayana" ("foryngende").

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page