top of page

JOHANNESURT

Reduserer nedstemthet betraktelig

 

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på Johannesurt. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.      

Happy Couple

Forskningen på Johannesurt

Johannesurt har demonstrert en betydelig effekt mot nedstemthet. Et stort antall studier har testet tilskuddet opp mot både placebo og også de vanligste midlene som benyttes for å redusere langvarig nedsatt livsglede. 

Dataene indikerer at Johannesurt fungerer betraktelig bedre enn placebo, og kan ha omtrent like god effekt som disse andre midlene

Sterkest støtte eksisterer for deltakere med milde og moderate problemer med sinnsstemningen, men noen studier finner også en effekt i mer alvorlige tilfeller.

Forskningen er klar på at Johannesurt har færre bivirkninger enn de nevnte midlene, og i flere studier viser urten samme trygghetsprofil som placebo.

Effekten inntreffer vanligvis innen to til fire uker, er effektiv over en lengre periode, kan fremskynde bedring etter en episode med sterk nedstemthet, og reduserer også sjansen for å bli tungsinnet på nytt.

Johannesurt oppjusterer også positiv emosjonell prosessering. For eksempel forbedres hukommelse spesifikt for positive ord. 

 

Johannesurt kan interagere med ulike legemidler. Ved bruk av medisiner er det derfor ekstra viktig å konsultere med lege før oppstart. 

Johannesurt kalles også for Hypericum Perforatum eller Prikkperikum. Planten vokser fritt både i Norge og andre steder i Europa.


Johannesurt er det mest foreskrevne middelet mot nestemthet i Tyskland.

Urten gir sjeldent bivirkninger, men de som oftest rapporteres er relatert til sensitivitet mot sollys, tarm, energinivå og sinnstilstand.

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page