top of page

ROSENROT

Forbedrer kroppens motstandsdyktighet og gir en følelse av energi

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på Rhodiola Rosea. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

 

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.    

 
 
Image by João Ferreira

Forskningen på Rosenrot

Rosenrot er mest kjent for sin gode effekt på energinivåer og motstandsdyktighet mot stress. Effekten kommer frem i forskning på arbeidsevne og utholdenhet, der det har blitt observert forbedring i prestasjon både for mentale og fysiske oppgaver. 

Rosenrot kan også hjelpe til med å forebygge og reversere utbrenthet og utmattelse. Forskningen indikerer at urten både kan gi symptomlindring akutt, og hjelpe stressystemet tilbake i balanse ved konsistent bruk over tid. 

Forbedret kognisjon har blitt observert, med særlig god effekt på prestasjonsevne under stressende kontekster. Dette gjelder blant annet for hukommelse, reaksjonstid, prosesseringshastighet, multitasking, konsentrasjon og generell forståelse.

Et godt antall studier har også funnet at Rosenrot kan forbedre velvære og livskvalitet. For eksempel har det blitt målt at negativt stress og irritasjon reduseres, og at humør eleveres. Andre studier har funnet støtte for en reduksjon av både langvarig nedstemthet og bekymring.

Bedre humør bidrar til at stress reduseres, slik at sjansen for å utvikle stressrelaterte helseplager også går ned.​

 

Rosenrot kalles også for Arktisk rot eller Rhodiola Rosea. Urten har blitt brukt i tradisjonell kinesisk medisin, samt i Russland og Skandinavia i tusenvis av år. 

root of a mountain

Rosenrot tilhører en kategori med urter som kalles for adaptogener. Disse omtales også av noen forskere som "stressvaksiner"

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page