top of page

SAFRAN

Demper stressrelatert uro og nedstemthet

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på Safran. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.       

dried-saffron-spices-bottle-saffron-flower-wooden-table-.webp

Forskningen på Safran

Forskningen indikerer at Safran kan redusere følelser av håpløshet og nedstemthet betydelig, samt redusere sjansen for å falle tilbake i et slikt mønster. Resultatene er funnet i solide studier som sammenlikner Safran med både placebo og andre midler, over flere uker.

Den samme typen forskning har blitt gjennomført på deltakere med langvarig bekymring, der en reduksjon av symptomer har blitt observert ved inntak av Safran. Noen studier finner også en akutt reduksjon av indre uro - for eksempel når tilskuddet tas i forkant av et kirurgisk inngrep.

Safran virker å kunne redusere stress, og også nedstemthet som forårsakes av kronisk stress. Dette stemmer overens med at tilskuddet ikke bare fungerer godt for oppegående deltakere, men også for deltakere med diverse plager. 

Safran kan ytterligere påvirke livskvalitet, lykkelighet, velvære og helse generelt. Ny forskning har også funnet god støtte for at Safran kan forbedre søvnkvalitet når det brukes over litt tid. 

Lovende ny forskning indikerer at Safran kan ha en positiv effekt på rastløshet. Resultatene har antydet at Safran kan fungere nesten like godt som medisiner som skal fungere mot hyperaktivitet.

Safran er et av de dyreste krydderne i verden på grunn av hvor krevende det er å sanke inn. Hver blomst må håndplukkes innenfor et lite vindu på høsten (3 - 6 uker), og helst på morgenen. Hver blomst har tre små strimler med safran stigma, slik at over 100 000 blomster må plukkes per kilo safran. 

Bruk av safran kan dateres tilbake mer enn 3000 år, innenfor mange kulturer, som krydder, parfyme, fargestoff og medisin. Gjennom historien finnes det dokumentasjon på at safran har blitt brukt i behandling av mer enn 90 ulike sykdommer (les mer). 

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page