top of page
Sauna

Badstue og Varmeeksponering

Når det handler om å mestre stress, kan ofte de enkleste teknikkene utgjøre den største forskjellen. Badstue er et slikt redskap. Badstue aktiverer en rekke gunstige prosesser i kroppen som bidrar til stressmestring. Les videre for å lære om hvordan eksponering for varme ikke bare bidrar til å gi bedre mental helse, men også har positive effekter på en rekke områder. 

Kroppen forsøker alltid å holde balanse i kroppens systemer. Dette gjelder også for temperatur, der høy varme trigger svetting som kjøler ned kroppen. Det trigges også en rekke andre forsvarsmekanismer, som har både helsebringende og stressbeskyttende effekter. 

Varme fungerer som en såkalt hormetisk stressor. Hormese forekommer når en beskyttende mekanisme aktiveres på grunn av mildt stress, der den beskyttende mekanismen er mer positiv for kroppen enn selve stresset. 

Badstue leder til høyere cellulær energiproduksjon, og til aktivering av varmesjokkproteiner - som beskytter, reparerer og bryter ned skadede proteiner. Regelmessig badstue leder til høyere nivåer i hverdagen, og til at mekanismen aktiveres lettere, slik at kroppen blir mer motstandsdyktig mot stress generelt.

Mild eller lokal varme kan akutt dempe stressresponsen, mens tilstrekkelig høy varme derimot aktiverer den. Der og da skilles det ut mer adrenalin, noradrenalin og stresshormoner, men ved regelmessig bruk reduseres heller stressresponsen - antydet via målinger av blodtrykk, hvilepuls, HRV og de overnevnte stoffene. 

Videre øker nivået av beta-endorfiner. Stoffet bidrar til å regulere stressresponsen og gir en mild euforisk følelse. Et stoff som heter dynorphin skilles også ut, og gjør opioidreseptorer mer mottakelige for beta-endorfiner, slik at de kan fungere mer effektivt.

Badstue kan dempe inflammasjon, som oppstår grunnet kronisk stress. Dette skjer ved at et protein som heter IL-10 oppreguleres og at et protein som heter CRP reduseres. Inflammasjon er blant annet assosiert med depresjon, redusert hjernefunksjon og hormonforandringer. 

Inflammasjon reduseres også via Nrf2, en transkripsjonsfaktor som regulerer genuttrykk. Nrf2 har ytterligere beskyttende, reparerende og antioksiderende effekt på kroppens celler. 

Nivået av BDNF øker også, et protein som fremmer vekst av nye hjerneceller, og som er assosiert med redusert angst og depresjon, særlig hvis det er forårsaket av stress tidlig i livet. 

Spesifikke serotonin reseptorer i hjernestammen dysreguleres av høyt stress, noe som er assosiert med depresjon og angst. Intens varme aktiverer temperaturregulerte ionekanaler i huden, som kan kommunisere med disse reseptorene og slik ha en positiv effekt på mental helse.

Effekter på andre aspekter ved helse kommer trolig fra ytterligere mekanismer, som blant annet styrker blodårene, skiller ut nitrogenoksid, utsvetting av giftige tungmetaller, pesticider og petrokjemikalier, forbedret lipid - og hormon profil, samt bedret insulin sensitivitet. 

Et siste aspekt, som ikke burde oversees, er det psykologiske aspektet. Badstue gir en mulighet til å komme seg vekk fra en stressende hverdag, samles sosialt og ta del i en slags felles meditasjon. 

Utforsk andre teknikker som bidrar til å motvirke stress

Utforsk ulike kosttilskudd mot en rekke stressrelaterte plager

bottom of page