top of page
Asset_152_4x_1024x1024.webp

Rød og nær infrarød lysbehandling 

Fotobiomodulasjon er en behandlingsform som benytter lasere med relativt lav styrke, eller kraftige LED lys. Strålingen rettes mot overflaten av kroppen, penetrerer og interagerer med kroppens celler. Behandlingen kalles også for kald laser eller lavnivå laserterapi (LLLT).

 

Det skilles gjerne mellom bølgelengder som er mellom 600 - 750 nm og de som er mellom 750 - 1500 nm. Under 750 nm er rødt lys, og kalles for rødlys terapi (RLT). Over 750 nm er en kortbølget variant av infrarød, og kalles for nær infrarød (NIR). 

 

Forskning som er mest relevant for stressmestring benytter vanligvis bølgelengder mellom 800 - 900 nm, rettet mot hodet/hjernen, men det finnes også lovende forskning på rødt lys, samt andre bølgelengder og ulike kroppsdeler. 

Fotobiomodulasjon fungerer hovedsakelig ved å øke funksjonen til mitokondriene. Både nær infrarød og rødt lys kan penetrere inn til hjernen, der mitokondriene er særlig representert, og hvor effekten på stressrelaterte plager er størst.

Mitokondriene befinner seg i kroppens celler, og er ansvarlig for å generere energi i form av adenosintrifosfat (ATP). ATP er på en måte kroppens bensin, og må derfor være konstant tilgjengelig. 

Bølgelengdene absorberes av proteiner i mitokondriene kalt kromoforer og cytokromer. Dette leder til at oksygentilførsel øker og ATP-produksjonen i mitokondriene går opp, noe som vedvarer i lengre tid etter relativt kort eksponering. 

Behandlingen åpner også opp ulike lys- og varme sensitive ionekanaler, som har en effekt på et stort spekter av kroppslige funksjoner, og med en positiv effekt mot diverse vanlige lidelser. 

I tillegg stimuleres subcellulær melatonin inne i cellene og mitokondriene. Denne typen melatonin varierer ikke med døgnrytmen, men fungerer som en ekstremt kraftig antioksidant, med særlig beskyttende effekt på hjernen. 

Fotobiomodulasjon kan slik dempe inflammasjon, øke blodsirkulasjon, fungere antioksiderende, påvirke genuttrykk, øke cellefunksjon, hindre celledød, øke serotonin konsentrasjon, lage nye blodårer, nevroner og nevrale forbindelser.

Sunrise
why-choose-two-bg.png

NIR sendes også ut fra solen og levende flammer, som for eksempel bål eller stearinlys. Denne typen NIR kan også ha en positiv effekt på helsen, men krever mer langvarig eksponering. Solen kan altså være helsebringende av flere grunner enn bare som en kilde til vitamin D. 

Utforsk andre teknikker som bidrar til å motvirke stress

Utforsk ulike kosttilskudd mot en rekke stressrelaterte plager

bottom of page