top of page

L - TYROSIN

Styrker hjernekapasitet i stressende situasjoner

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på L - Tyrosin. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

 

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.  

Work Desk

Forskningen på L-Tyrosin

L - Tyrosin har demonstrert god evne til å styrke kognitive prestasjoner, men kun dersom oppgavene er tilstrekkelig krevende, eller hvis andre stressfaktorer presenteres samtidig. 

Stress svekker vanligvis kognitive ferdigheter, men kan opprettholdes med L - Tyrosin. Dette er funnet i studier der deltakere utsettes for: høy kognitiv belastning, fysisk utmattelse, mentalt stress, søvnmangel, ekstrem kulde/varme eller høyt lydnivå.

Effekten trer i kraft omtrent tretti minutter etter inntak, og varer mellom fire og åtte timer.

Flere av studiene har funnet særlig god effekt på arbeidshukommelse, som er evnen til å holde, manipulere og oppdatere informasjon i bevisstheten. 

En annen godt testet markør er årvåkenhet, der studiene indikerer at deltakere får bedre evne til å vedlikeholde oppmerksomhet og være på vakt over en lengre periode.

Andre kognitive evner som har blitt forsket på inkluderer: kognitiv fleksibilitet, innsatsvilje, psykomotorikk, logisk resonnering, matematisk prosessering, reaksjonstid, respons inhibisjon og mønstergjenkjenning.​​

Noen studier antyder også at L - Tyrosin kan ha en positiv effekt på Humør, men igjen forutsettes det at individet er under en betydelig nok stressbelastning. 

 
Pill Variety

N-Acetyl-L-Tyrosin (NALT)

er en spesiell type L - Tyrosin. NALT kan i tillegg stresse mitokondriene, som står for energiproduksjon i cellene, slik at de tilpasser seg og øker sin funksjon. Fenomentet kalles for mitohormese.

L - Tyrosin er med på å danne stoffene tyroksin og tyramin, som henholdvis er involvert i stoffskifte og regulering av blodtrykk. Tilskuddet har få etablerte bivirkninger, og er generelt ansett som trygt og godt tolerert, men kan potensielt interagere med noen medisiner og tilstander som involverer de to molekylene.

Les mer om medisiner som kan interagere med L - Tyrosin her.

 
Doctor's Appointment

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page