top of page
bee94c9cac4247ac884ca622685584a5_edited.jpg

STRESSMESTRING - HVORDAN HÅNDTERE STRESS?

Stressmestring refererer til et vidt spekter av teknikker som er ment å hjelpe individet med å håndtere stress, vanligvis med hensikt om å forbedre individets funksjon i hverdagen. I denne artikkelen vil du få lære mer om ulike måter å håndtere stress på, slik at du kan velge de strategiene som er best egnet for deg og din situasjon. 

Motstandsdyktige personer har god funksjon til tross for høy eksponering for stress. For å bli mer motstandsdyktig må enten kroppens evne til å håndtere stress øke, eller kroppen må respondere med en mer passende, gjerne mildere stressrespons. Begge deler er assosiert med bedre helse og funksjon. En av faktorene som påvirker motstandsdyktighet er arvelighet. Tvillingstudier indikerer at omtrent 30% av motstandsdyktighet bestemmes av gener. Det betyr at en stor del ikke er forhåndsbestemt og at det er mye individet selv kan gjøre. 

Forskjeller mellom mer og mindre motstandsdyktige personer kan observeres i blant annet hjernestruktur, hjernekjemi, immunforsvaret, tarmflora og blod-hjerne barrieren. En spesielt avgjørende forskjell er imidlertid evne til å regulere kroppens to stressrespons-systemer, HPA-aksen og det sympatiske nervesystemet. Systemene aktiveres i møte med opplevde trusler, der de gjør kroppen klar for å hanskes med utfordringer. Høyt stress tidlig i livet eller kronisk stress over tid kan lede til at systemene kommer ut av balanse, slik at individets motstandsdyktighet svekkes. Dette kan for eksempel innebære skadelig overproduksjon av stresshormonet kortisol, eller en underproduksjon av hormoner som beskytter kroppen mot stress. Det kan også innebære et oversensitivt stressrespons-system som aktiveres oftere eller sterkere enn nødvendig. At systemene er i balanse er altså helt avgjørende for god motstandsdyktighet.

Les mer om kosttilskudd som støttes av kontrollerte eksperimenter på mennesker

Les mer om næringstoffene i kostholdet kan bidra til å motvirke stress

Ressurser

 • Calabrese, E. J., & Mattson, M. P. (2017). How does hormesis impact biology, toxicology, and medicine?. NPJ aging and mechanisms of disease, 3(1), 1-8.

 • Cathomas, F., Murrough, J. W., Nestler, E. J., Han, M. H., & Russo, S. J. (2019). Neurobiology of resilience: interface between mind and body. Biological psychiatry, 86(6), 410-420.

 

 • Cryan, J. F., O'Riordan, K. J., Cowan, C. S., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F., Boehme, M., ... & Dinan, T. G. (2019). The microbiota-gut-brain axis. Physiological reviews.

 • Deuchars, S. A., Lall, V. K., Clancy, J., Mahadi, M., Murray, A., Peers, L., & Deuchars, J. (2018). Mechanisms underpinning sympathetic nervous activity and its modulation using transcutaneous vagus nerve stimulation. Experimental Physiology, 103(3), 326-331.

 • Ebner, K., & Singewald, N. (2017). Individual differences in stress susceptibility and stress inhibitory mechanisms. Current Opinion in Behavioral Sciences, 14, 54-64.

 • Goessl, V. C., Curtiss, J. E., & Hofmann, S. G. (2017). The effect of heart rate variability biofeedback training on stress and anxiety: a meta-analysis. Psychological medicine, 47(15), 2578-2586.

 • Greenberg, J. (2012). Comprehensive stress management. McGraw-Hill Education.

 • Guilliams, T. G., & Edwards, L. (2010). Chronic stress and the HPA axis. The standard, 9(2), 1-12. 

 • Koolhaas, J. M., Bartolomucci, A., Buwalda, B., de Boer, S. F., Flügge, G., Korte, S. M., ... & Fuchs, E. (2011). Stress revisited: a critical evaluation of the stress concept. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(5), 1291-1301.

 • Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company.

 • Osório, C., Probert, T., Jones, E., Young, A. H., & Robbins, I. (2017). Adapting to stress: understanding the neurobiology of resilience. Behavioral Medicine, 43(4), 307-322.

 • Panossian, A., & Wagner, H. (2017). Adaptogens: A review of their history, biological activity, and clinical benefits. HerbalGram. 2011; 90: 52-63.

 • Peifer, C., Schulz, A., Schächinger, H., Baumann, N., & Antoni, C. H. (2014). The relation of flow-experience and physiological arousal under stress—can u shape it?. Journal of Experimental Social Psychology, 53, 62-69.

 • Schneiderman, N., Ironson, G., & Siegel, S. D. (2005). Stress and health: psychological, behavioral, and biological determinants. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 607-628.

 

 • Streeter, C. C., Gerbarg, P. L., Saper, R. B., Ciraulo, D. A., & Brown, R. P. (2012). Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. Medical hypotheses, 78(5), 571-579.

 • Ulrich-Lai, Y. M., Christiansen, A. M., Ostrander, M. M., Jones, A. A., Jones, K. R., Choi, D. C., ... & Herman, J. P. (2010). Pleasurable behaviors reduce stress via brain reward pathways. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(47), 20529-20534.

bottom of page