top of page

L - TEANIN

Gir en rolig og behersket følelse av konsentrasjon

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på L - Teanin. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

 

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.    

 
Indoor Yoga

Forskningen på L-Teanin

Innen tretti minutter etter inntak krysser aminosyren inn i hjernen, der den påvirker hjernekjemien på flere gunstige måter. 

Den best studerte egenskapen til L - Teanin er evnen til å skjerpe individets fokus, oppmerksomhet og konsentrasjon

Andre studier har funnet god støtte for at inntak også forbedrer hukommelse, eksekutiv funksjon, verbal flyt og reaksjonstid.

L - Teanin har demonstrert evnen til å redusere stress og indre uro. De kognitive fordelene ser ut til å være enda mer fremtredende ved høyt stress, sannsynligvis fordi stress er kjent for å svekke mental klarhet. 

Selv om tilskuddet fremmer mental ro, forekommer dette helt uten døsighet eller tretthet. Noen forskere har sammenliknet tilstanden med en meditativ sinnstilstand.

Flere forsøk har antydet at L - Teanin kan redusere akutte symptomer på nedstemthet og bekymring som trigges av spesifikke situasjoner. Det er derimot nødvendig med mer forskning for å kunne vurdere effekten på kroniske angst - og depresjonslidelser. 

 

En kombinasjon av L - Teanin og Sitronmelisse kan gi en enda mer beroligende effekt. Les mer om forskningen bak Sitronmelisse her.

L - Teanin kan redusere rastløshet som forårsakes av koffein, uten at det går ut over de positve effektene på våkenhet og kognisjon

Tea Service

L - Theanine finnes primært i ulike typer te. Særlig høy er konsentrasjonen i grønn te. Kina og Japan har brukt grønn te terapeutisk, seremonielt og religiøst i flere tusen år. Bruken kan dateres tilbake 4700 år. 

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page