top of page

L - TRYPTOFAN

Fremmer en positiv mentalitet og bedrer sosial funksjon

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på L-Tryptofan. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

 

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.  

 
pexels-ashford-marx-7150075.jpg

Forskningen på L-Tryptofan

L-Tryptofan kan skifte en persons mentale fokus bort fra negativitet, over på positivitet. Flere kontrollerte studier har funnet en endring i oppmerksomhet, hukommelse, risikovurdering og reaksjonstid, med høyere preferanse for positive ord, utfall og ansikter, kontra negative. 

Tilskuddet har også en positiv effekt på sosial atferd. Kranglete og aggressiv oppførsel reduseres, samtidig som tillit, samarbeid, rettferdighetssans og gavmildhet øker. Evnen til å forstå andres følelser og tanker blir også bedre. 

L-Tryptofan påvirker i tillegg humøret positivt. Studier har demonstrert en reduksjon av nedstemt og irritabelt humør, og en økning av positive følelser. Noe støtte finnes også for en nedgang i humørsvingninger. 

Forskningen antyder videre at fysiologiske markører på stress reduseres, sammen med uro og anspenthet. I tillegg er det funnet støtte for bedre energi, fokus og humør under stressende omstendigheter.  

Det finnes også støtte for at L-Tryptofan kan forbedre søvnkvaliteten.

Det er mulig at mye av effekten på sosial atferd, humør og stress kan forklares av den kognitive forskyvningen av fokus i retning av positivitet. Dette krever imidlertid mer forskning.

Bivirkninger er sjeldne og milde på anbefalt dosering,  både for L-Tryptofan og 5-HTP. De vanligste bivirkningene er: Kvalme, svimmelhet, skjelving, vondt i magen, hodepine og tretthet. Høyere doser øker sjansen for alvorlige bivirkninger. Skal ikke tas sammen med medisiner som interagerer med serotonin systemet (f.eks. MAOI, SSRI eller Johannesurt) - kan i verste fall lede til serotonin-syndrom (les mer).

 
Healthy assortment of yellow foods

Optimaliser Effekten av L-Tryptofan:

L-Tryptofan inntas normalt via kostholdet sammen med andre aminosyrer. Aminosyrene konkurrerer da om innpass til hjernen, slik at L-Tryptofan ikke gir noen betydelig effekt. Tas L-Tryptofan alene, mellom måltider, øker derimot effekten nevneverdig. L-Tryptofan er da på sitt høyeste nivå etter 2 timer og holder seg elevert i ca. 7 - 12 timer. Vitamin B6 og D bidrar til å konvertere Tryptofan til Serotonin, og kombineres ofte med L-Tryptofan.

Individuelle og Kontekstuelle Forskjeller

Variabler som påvirker effekten av L-Tryptofan: nedbrytning i tarmen, nivåer i hjernen, kjønn, vekt, alder, stressnivå, inflammasjon, kosthold, tid på døgnet og fysisk aktivitet. For eksempel, L-Tryptofan demper utskillelsen av stresshormoner ved sosialt stress, men ikke nødvendigvis ved inflammasjon. På kveldstid blir mer L-Tryptofan omformet til melatonin, som dermed kan påvirke søvnighet, noe som ikke skjer på dagtid. Prøv deg litt frem!

 
Group Portrait

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page