top of page
hrv-biofeedback.png

HRV-Biofeedback-Trening

HRV biofeedback trening (HRVBT) er en teknikk som gir bedre motstandskraft mot stress, ved å øke individets evne til å initiere avstressende responser mer effektivt i hverdagen. 

 

HRV står for "heart rate variability" og måler variasjonen i tid mellom hjerteslag. Hjertet slår aldri helt regelmessig, men justerer seg kontinuerlig for å best mulig holde kroppen i balanse. Stress reduserer derimot evnen til å finjustere, slik at man får en mer regelmessig hjerterytme. Lavere variabilitet indikerer altså et høyere stressnivå, og høyere variabilitet indikerer et lavere stressnivå. 

 

Ved å måle HRV i sanntid, kan individet kontinuerlig få tilbakemelding om hvordan det de gjør påvirker stressnivået. Dermed lærer personen om hva som trigger en stressrespons, hva de kan gjøre for å redusere stresset, og om hva som skal til for å vedlikeholde en stressfri tilstand over lengre tid.

 

Etterhvert vil personen uanstrengt kunne bruke treningen i sitt daglige liv, uten et program som veileder dem, og selv uten at de tenker over det. Kroppen vil over tid bli flinkere til å finjustere stressnivået helt automatisk.

HRV styres hovedsakelig av "det sympatiske nervesystemet" (SNS) og det "parasympatiske nervesystemet" (PNS). En forenklet forklaring er at SNS skrur opp stresset ("fight or flight), og at PNS bremser stresset (hvile/restitusjon).

 

SNS vil alltid vedlikeholde en viss grad av aktivering, parallelt med at PNS bremser noe av stresset. Det kan være nyttig med litt stress, men ofte er stresset på et kontraproduktivt nivå. Målet med HRVBT er ikke å redusere stresset til null, men heller å få bedre kontroll over de to systemene, for å oppnå ønsket aktivering.

 

Teknikken øker aktivitet i en viktig nerve som kalles for vagusnerven, som deretter igjen øker aktivitet i PNS. Over tid kan treningen lede til sterkere "baseline" aktivering, ofte beskrevet som vegal tonus. Vegal tonus er også en indikasjon på et mer responsivt PNS. Det betyr at evnen til å regulere stressresponsen øker, både under og etter eksponering for stress.

 

Over noen uker kan treningen påvirke områder i hjernen som er involvert i emosjonell prosessering, blant annet det limbiske systemet, cingulate- og prefrontal cortex, samt styrken på forbindelsen mellom disse limbiske og prefrontale strukturene. Forandringene antyder at individet får bedre evne til å regulere følelsene sine. 

 

Økt kontroll over følelser og fysiologiske responser kan gi mestringsfølelse. Dette i seg selv kan lede til bedre håndtering av stress og følelsesmessig velvære. 

Utforsk andre teknikker som bidrar til å motvirke stress

Utforsk ulike kosttilskudd mot en rekke stressrelaterte plager

bottom of page