top of page

PASJONSBLOMST

Fungerer beroligende og angstdempende

Denne siden har til hensikt å gi et sammendrag av den store mengden forskning som har blitt gjort på Pasjonsblomst. Under artikkelen er en liste med vitenskapelige referanser, sortert etter kategori, som er lett å navigere.

Informasjonen som presenteres skal ikke på noen måte ansees som medisinsk veiledning, kun som en gjengivelse og fortolkning av den tilgjengelige forskningslitteraturen.  

 
Girl Relaxing

Forskningen på Pasjonsblomst

Pasjonsblomst har demonstrert en signifikant effekt for både akutt uro og langvarig bekymring, testet i studier som sammenliknet med placebo og andre midler mot uro. 

Kontrollerte studier på mennesker indikerer at Pasjonsblomst kan redusere nervøsitet 30 minutter etter inntak, for eksempel i forkant av et kirurgisk inngrep eller en offentlig tale.

Det har også blitt funnet endringer i hjernebølger, på en måte som normalt assosieres med indre ro, reduksjon av stress og god kognitiv funksjon. 

For mer langvarige tilstander, som for eksempel kronisk bekymring, har inntak av Pasjonsblomst ledet til en signifikant reduksjon i symptomer ca. én uke etter oppstart.

I disse deltakerne finnes det også noe støtte for at Pasjonsblomst kan heve livsglede, motstandsdyktighet og sosial funksjon.

Andre studier har observert reduksjon av opioid abstinenser, lovende funn mot rastløshet, og forbedret søvnkvalitet

Forskningen indikerer lav forekomst av sedasjon, psykomotoriske begrensninger og berusende effekt, sammenliknet med midler som brukes mot sterk bekymring. 

Noen kan oppleve mild sedasjon ved inntak. Rådfør deg derfor med lege dersom du bruker medisiner som har sedativ effekt.

 

Sitronmelisse og Pasjonsblomst påvirker hjernen via to komplementære mekanismer, slik at de forsterker hverandres beroligende effekter spesielt godt. Les mer om Sitronmelisse her.

Pasjonsblomst har lenge blitt brukt innenfor folkemedisin av urbefolkningen i Amerika, blant annet som beroligende middel, mot søvnvansker, urolig hjerte og kramper. 

I tropiske områder i Amerika finnes over 500 arter pasjonsblomst. Som kosttilskudd brukes hovedsakelig arten passiflora incarnata. Noen arter produserer spiselig pasjonsfrukt, og andre er mye brukt som prydplanter. 

Utforsk andre kosttilskudd som har vist god effekt mot stress 

Lær om hvordan kosttilskudd bidrar til stressmestring 

bottom of page