top of page

STRESSMESTRING MED KAMA

Verktøy som motvirker stress og forbedrer mental helse

Vi formidler nyttig informasjon om verktøy som alltid er forankret i solid forskning!

Viktigheten Av Stressmestring

Stressmestring -
Hvordan Håndtere Stress?

Forskningslitteraturen indikerer at stressmestring er avhengig av to hovedfaktorer: Evne til å roe ned stressresponsen og evne til å håndtere stress. Begge deler kan forbedres.

slider-2-2.jpg

Skaden av stress

Stressmestring er langt nyttigere enn mange tror. Forskningen indikerer at stress går betydelig ut over velvære og prestasjon i hverdagen, og står for over 75% av alle legebesøk.

bottom of page